Branislava Arađan

Branislava je apsolvent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i aktivistkinja za ljudska prava u različitim NVO organizacijama od svoje petnaeste godine. Danas se na lokalnom nivou aktivno bavi pravima žena, kao deo radne grupe za izradu LAP-a za rodnu ravnopravnost. Teorijsko i praktično znanje sticala je na brojnim edukacijama i seminarima, pa ih je tako i organizovala, i sama bila predavač mnogo puta. Tokom studija predstavljala je Pravni fakultet na takmičenju u simulaciji suđenja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, gde je sa ostatkom tima ostvarila zapažene rezultate. Govori engleski i španski jezik, i dobitnica je nekoliko priznanja i stipendija za uspeh u toku studija. JCI-u se priključila u junu 2015. godine,  u 2017. je bila lider pravnog sektora, a danas se nalazi na poziciji nacionalnog VP za marketing i PR.