Ove godine, 01. jula, pridružili smo se Festival Filantropije 2021 sa akcijom „Ulične priče o dobročinstvu“ u okviru koje smo, u prelepom ambijentu Putnicki kafe KOTA 84 i prijatnoj atmosferi punoj pozitivne energije, sa prolaznicima razgovarali o filantropiji, slušali smo inspirativne priče o dobrim delima koja su učinili i istražili smo koliki su dobročinitelji građani i građanke Novog Sada. Festival filantropije već četiri godine organizuje Fondacija Ana i Vlade Divac radi promovisanja kulture davanja i solidarnosti u Srbiji u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji realizuje Koalicija za dobročinstvo, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Serbia.
U anketi koju smo sproveli saznali smo da je 86% naših ispitanika učestvovalo u nekoj filantropskoj akciji i da im nije bitno da je neka akcija poznata javnosti kako bi se oni opredelili da učestvuju u njoj. Takođe, smatraju da je najzastupljeniji vid pomoći doniranje novca. Bitno im je da dobiju povratne informacije koliko je sredstava prikupljeno i da li akcija za opšte dobro ostvarila svoj cilj, s obzirom da, nažalost, smatraju da povremeno dolazi i do zloupotrebe sredstava prikupljenih u akcijama za opšte dobro. Naši ispitanici misle da bi uvođenje poreskih olakšica na donacije u robi i novcu bilo podsticajno.
Neizmerno nam je drago što smo imali priliku da upoznamo izuzetne, filantropski orijentisane, ljude koji znaju da “service to humanity is the best work of life.” (JCI Creed, William Brownfield). Novi Sad može da se ponosi svojim dobročiniteljima i dobročiniteljkama!