U svetu koji se brzo menja snažno ekonomsko vođstvo je čvrsta osnova iz koje se mogu razviti održive ideje. Mladi igraju vodeću ulogu u redefinisanju radne snage i doprinosu društvu na inovativne načine. Junior Chamber International – JCI je globalna organizacija posvećena pružanju prilika koje razvijaju preduzimljive mlade lidere za ovaj svet koji se stalno menja. Naši članovi širom sveta koriste vodeće principe kako bi pronašli održiva rešenja za složene probleme u svakom sektoru i razvili sopstvene lične liderske veštine i postali globalni pokretači promena. Kako nastojimo da se prilagođavamo potrebama naših članova i njihovim željama da doprinesu zajednici obnavljanju pokrenut je novi program, Creative Young Entrepreneur – CYE koji je osmišljen tako da da osnaži i podrži mlade preduzetnike.

Ove godine, JCI Srbija, uz podršku Privredne komore Srbije, pokreće program CYE Srbija sa ciljem da pruži mladim preduzetnicima iz naše zemlje priliku da se povežu sa globalnom mrežom mladih preduzetnika iz celog sveta.

CYE Srbija program predstavlja takmičenje u prezentovanju poslovnih ideja koje će se održati 30. septembra 2023. u Beogradu, gde će mladi preduzetnici predstaviti svoje ideje pred žirijem sastavljenim od nacionalnih i internacionalnih stručnjaka. Oni će se takmičiti i za priliku da predstavljaju Srbiju na Globalnom CYE takmičenju koje će se održati na JCI Svetskom kongresu u Cirihu od 14. do 18. novembra 2023.

Globalni program CYE pruža priliku mladim preduzetnicima da rade sa iskusnim mentorima i stručnjacima iz industrije, pohađaju radionice i masterclass predavanja i sarađuju sa drugim mladim preduzetnicima. CYE izaziva mlade preduzetnike da kritički i kreativno razmišljaju, zahtevajući od njih da pruže detaljan poslovni plan, svoju marketinšku poziciju i strateške ciljeve o tome kako će njihova preduzetnička ideja početi da donosi profit i postane održiva, pružajući pritom priliku da taj plan pregledaju delegirani stručnjaci.

Ko može da učestvuje?

Program je namenjen individualnim takmičarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Imaju između 18 i 40 godina (uključujući i osobe koje u 2023. godini pune 18 ili 40 godina);
  • Vlasnici su najmanje 33% učešća u kapitalu aktivnog privrednog društva koje posluje najmanje 3 meseca i koje je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (ne postoji ograničenje u pogledu pravne forme ili delatnosti);
  • Jedno privredno društvo može biti prijavljeno od strane samo jednog, individualnog, vlasnika.

Kako se možete prijaviti?

Prijava za Takmičenje vrši se na sledećem linku

Ukoliko želite da saznate više o projektu pridružite nam se:

Ne propustite priliku da unapredite svoje preduzetničko putovanje!