JCI Novi Sad u saradnji sa Telenor fondacijom pokrenuo je projekat „Heroji reciklaže“ sa ciljem da poveže ulične sakupljače sekundarnih sirovina (pet ambalaže, kartona, stakla i ostalog) i ostale građane Novog Sada kako bi se povećao procenat količine otpada koji završava u procesu reciklaže.

„Ideja je da animiramo građane koji vrše separaciju otpada u domaćinstvu da se uključe u projekat tako što ćemo im putem aplikacije omogućiti da lako stupe u kontakt sa osobom koja sakuplja otpad kako bi u dogovorenom roku mogli da im predaju sekundarne sirovine. Time želimo da podržimo marginalizovanu grupu uličnih sakupljača i javno zagovaramo procese donošenja pravnih akata koji će uticati na uređenje te oblast u Republici Srbiji kao i da povećamo svest građana o značaju zaštite životne sredine“, kaže Željko Štrbac, JCI Novi Sad.

Kako bi projekat okupio što veći broj ljudi tokom godine,  biće organizovano više edukativnih skupova, tribina i okruglih stolova na kojima će se razgovarati o važnosti reciklaže i vršiti obuka za obavljanje aktivnosti.

„Heroji reciklaže“ predstavlja efikasno ekološko rešenje koje je primenjivo i nakon perioda realizacije projekta. Broj učesnika će vremenom prevazići planirane ciljeve, doprinoseći na taj način uklanjanju otpada iz grada i povećanoj reciklaži. Uspostaviće se komunikacija i saradnja između direktnih korisnika, i na taj način uključiti u društvo marginalizovane grupe. Novonastali odnosi između marginalizovanih grupa i ostalih građana doprineće socijalnoj inkluziji u Novom Sadu. Direktni korisnici će svojim primerom nastaviti da promovišu uspostavljeni način saradnje i reciklaže dugoročno.

PARTNER NA PROJEKTU

Telenor Fondacija

Heroji reciklaže – Hackathon

Prijave do 03. februara 2020. godine

Proglašeni pobednici “Heroji Reciklaže – Hackathon-a”

Zero Heroes je osvojio nagradu od 100.000 dinara