JCI Novi Sad u saradnji sa Telenor fondacijom pokrenuo je projekat „Heroji reciklaže“ sa ciljem da poveže ulične sakupljače sekundarnih sirovina (pet ambalaže, kartona, stakla i ostalog) i ostale građane Novog Sada kako bi se povećao procenat količine otpada koji završava u procesu reciklaže.

Ideja projekta „Heroji reciklaže“ je podsticanje građana da vrše separaciju otpada u svom domaćinstvu, te da putem mobilne aplikacije lako stupe u kontakt sa građanima koji sakupljaju otpad kako bi u dogovorenom roku mogli da im predaju sekundarne sirovine. Time želimo da podržimo marginalizovanu grupu uličnih sakupljača i javno zagovaramo procese donošenja pravnih akata koji će uticati na uređenje ove oblast u Republici Srbiji kao i da povećamo svest građana o značaju zaštite životne sredine.

  • Prva etapa projekta podrazumeva hakaton čiji je primarni cilj realizacija mobilne aplikacije „Heroji recikaže“ koja će povezivati građane Novog Sada koji žele da vrše separaciju otpada sa građanima koji sakupljaju sekundarne sirovine. Hakaton predstavlja celodnevni ili dvodnevni događaj koji ima za cilj iznalaženje najboljih rešenja za dati problem i obično uključuje intenzivnu saradnju nekoliko IT stručnjaka.
  • Naš hakaton je zamišljen kao događaj u trajanju od 48 časova (petak od 20 h – nedelja do 20h) u kojem će prijavljeni timovi, koji se mogu sastojati od najmanje 4 do najviše 7 članova, raditi na realizaciji mobilne aplikacije „Heroji reciklaže“. Budući da se radi o razvijanju softverskog rešenja u kratkom vremenskom roku, tim kao celina mora imati relevantno iskustvo i biti sposoban da samostalno razvije rešenje.
  • Prijave su otvorene do 03. februara i vrše se popunjavanjem forme na našem sajtu, a za prvoplasirani tim obezbeđena je novčana nagrada od 100.000 RSD.
  • Hakaton će se održati od 07. februara do 09. februara ove godine u prostorijama IT kompanije Vivify Ideas (Laze Nančića 36, Novi Sad).

Pozivamo članove IT zajednice da nam se pridruže i uzmu neposredno učešće u kreiranju aplikacije koja će smanjiti količinu reciklažnog otpada koji završi na deponiji.