Preko 30 Evropskih lidera koji su na čelu JCI organizacije u svojim zemljama, prisustvovali su trodnevnom skupu “Susretu Evropskih Predsednika” (EPM) od 06-09. februara 2020. godine u Kišinjevu, glavnom gradu Moldavije. Cilj sastanka je da evropski predsednici usklade njihove planove aktivnosti i zalažu za zagovaranje pozitivnih promene za dobrobit mladih lidera širom Evrope.

Pored radnog dela i upoznavanja sa članovima JCI Moldavije, predsednica JCI Srbije Julijana Miljković, iskoristila je priliku da promoviše VI Balkansku konferenciju koja će se održati u Srbiji – Beogradu. Takođe, održan je sastanak sa predsednicima Balkanskih zemalja kao i Twinning partnerima JCI Švajcarskom i JCI Turskom koji godinama unazad podržavaju rad JCI Srbije. Cilj ovih saradnji je težnja za stvaranjem raznolikih mogućnosti da bi se članovi JCI-a razvijali u lidere koji će menjati svet na bolje. Međusobnim delovanjem i korišćenjem internacionalnih mogućnosti koje JCI pruža otvoriće nova poglavlja u davanju idejnih rešenja i radu na zajedničkim projektima što će dodatno osnažiti članove JCI Srbije.

Posebno nas raduje što je Svetski predsednik JCI-a Itai Manyere iz Zimbabvea izrazio želju da upozna članove Srbije i najavio svoj skori dolazak.