Inicijativa “JCI RISE” nastala je u želji da se održi i revitalizuje ekonomije, koja je pod udarom usled COVID-19 pandemije, kroz tri cilja.

Oporavak privrede

Mala preduzeća su životna snaga lokalnih zajednica i ekonomije. Naši životi su isprepletani sa mali preuzećima. Vlasnici malih preduzeća imaju i finansijski i lični ulog u njima. Kao JCI lideri moramo pomoći vlasnicima malih preduzeća da preispitaju i prilagode svoje poslovne modele, ali takođe moramo ulagati u njih. Ulaganje u mala preduzeća je ulaganje u održive zajednice (SDG 11).

Motivacija radne populacije

Mnogi ljudi, posebno mladi i pripadnici ranjive populacije su izgubili ili će izgubiti posao i suočiti se sa poteškoćama u pronalaženju novog. JCI treba da ih usmeri ka novim alternativnim sektorima privrede u kojima mogu da nauče nove veštine za budućnost.  Moramo podsticati preduzetništvo iz svih sredina i tako pokazati da je biti zaposlen samo početak na za preduzimljive mlade lidere. Gledajući prema budućnosti, moramo se fokusirati na kvalitetno obrazovanje koje će mladima pružiti preduzetničke veštine i preduzetnički način razmišljanja. Ovo gradi inovativne i otporne zajednice (SDG 4 i 8).

Mentalno zdravlje

Moramo se pozabavitinegativnim emocijama koje je izazvao COVID-19: strah, gnev, anksioznost, tuga, bespomoćnost. Sve to pojačano izolacijom. Treba da preispitamo kako brinemo za mentalno zdravlje i pronaći relevantna rešenja koja su korisna za našu zajednicu. Moramo aktivno raditi na destigmatizaciji razgovora o mentalnom zdravlju i promovisanju svesti o brizi za svoje mentalno zdravlje kao što brinemo i o svom fizičkom zdravlju (SDG 3).

Ova tri cilja služe kao temelj članovima JCI-a da se nadograde kroz rad na inovativnim projektima i idejama. Kroz napore članova JCI-a dok pružaju rešenja na ove izazove, razvijaće se i RISE inicijativa. Inicijativa i projekti na kojima radimo uključuju i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih Nacija.

Prvi cilj

Oporavak privrede

Pomoći malim preduzećima da preispitaju i prilagode svoje poslovne modele novoj stvarnosti i ulagati u njih.

Drugi cilj

Motivacija radne populacije

Usmeriti ljude ka novim alternativnim sektorima privrede i omogućiti mladima da razviju preduzetničke veštine i preduzetnički način razmišljanja.

Treći cilj

Mentalno zdravlje radne populacije

Pozabaviti se negativnim emocijama koje je izazvao COVID-19 i promovisati svest o brizi za svoje mentalno zdravlje.