BNI® (Business Network International) i JCI™ (Junior Chamber International) proglasili su danas partnersku saradnju brojeći zajedno preko pola miliona članova koji se istaču svojim liderskim sposobnostima. Već decenijama su ove dve organizacije posvećene podršci lokalnim i globalnim preduzetnicima i jačanju ekonomije. Uspešno uspevaju da obezbede umrežavanje članova na globalnom nivou i intenzivno rade na njihovoj edukaciji i povezivanju sa zajednicom. Nema sumnje da će udružene partnerske organizacije doprineti stvaranju snažnih mogućnosti da se kvalifikovani profesionalci povezuju i posluju širom sveta.

“JCI se uvek fokusirao na razvijanje lidera koji će menjati svet i znamo da nam BNI može pomoći da uzdignemo našu misiju na viši nivo.” Izjavio je Generalni Sekretar JCI organizacije, Kevin Hin.