Step Up for Europe je kampanja koja poziva mlade aktivne građane širom Evrope da učestvuju u procesima donošenja političkih odluka na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Zajedno, oni mogu formirati evropski pokret, mobilizirajući sve – od mladih preduzetnika do mladih aktivista koji na osnovu svoje vizije oblikuju budućnost Europe.

Svrha ove kampanje je da ujedini i motiviše mlade ljude u Evropi da ojačaju jedinstvenu, otvorenu Evropu. Da bi se to postigli, nudi se platforma mladim aktivnim građanima kako bi se osnažili da učestvuju u procesima donošenja političkih odluka, zagovaraju njihove interese i stvaraju održiva rešenja za društvene i ekonomske izazove u Evropi.

U susret evropskim izborima krajem maja, JCI Europe krenula je na Road Show od Turske od Islanda sa ciljem prikupljanja glasova mladih građana – kroz intervjue i interaktivne sesije koje prikazuju njihovu viziju za kontinent, njihove želje i snove za budućnost Evrope, njihove lične obaveze i njihova očekivanja prema političarima i kreatorima politike. Razmišljajući i umnožavajući želje i snove mladih ljudi na kanalima društvenih medija, JCI Europe je stvorila jedinstveni evropski glas, dajući mladim ljudima u Evropi priliku da ustanu i čuju se.

Step Up for Europe Road Show je istinsko evropsko iskustvo i simbol evropske raznolikosti i jedinstva kroz povezivanje mladih Evropljana iz zemalja EU i zemalja koje nisu članice EU.

Delegacija JCI Europe pristigla je u Novi Sad 2. aprila i tom prilikom organizovali smo tribinu „Step Up for Europe: Aktivni mladi” na kojoj su govorili: Viktor Ómarsson (izvršni podpredsednik za JCI Evropu za 2019), Nihal Zoroğlu (podpredsednica za JCI Evropu za 2019) i Dimitrije Milić (diplomirani politikolog za međunarodne odnose).

Zahvaljujemo se UMNI – Udruženje mladih novosadskih intelektualaca na svesrdnoj saradnji prilikom organizacije tribine, Kulturnom centru Lab na ustupljenom prostoru, JCI Beograd, JCI Zrenjanin – Banat i OPENSu na pruženoj podršci.