Beograd JCI Beograd
Naziv:    JCI Beograd
Datum osnivanja:    17. mart 2003.
Broj članova    26
Website    www.beograd.jci.rs
E-mail:    drazen.stankovic@jci.rs
Kontakt osoba:    Dražen Stanković, Predsednik
Novi Sad JCI Novi Sad
Naziv:     JCI Novi Sad
Datum osnivanja:     17. mart 2003.
Broj članova:     19
Website:     www.novisad.jci.rs
E-mail:     ana.pintor@jci.rs
Kontakt osoba:     Ana Pintor, Predsednik
Zrenjanin JCI Zrenjanin – Banat
Naziv:     JCI Zrenjanin – Banat
Datum osnivanja:     /
Broj članova:     12
Website:     /
E-mail
Kontakt osoba     Darko Kostovski, Predsednik
Niš JCI Niš
Naziv:     JCI Niš
Datum osnivanja:     14.05.2007.
Broj članova:     24
Website:     www.nis.jci.rs
E-mail:     tatjana.zivanovic91@gmail.com
Kontakt osoba:     Tatjana Živanović, Predsednik
JCI Niš