Lokalna komora JCI Zrenjanin, pod formalnim nazivom “Komora mladih” je osnovana 2004. Tokom svog dugogodišnjeg delovanja u sferi preduzentištva mladih, stvaranju mladih lidera i pozitivnog uticaja u lokalnoj sredini mogu se izdvojiti dva događaja koji su imali nacionalni i regionalni značaj.

„JCI Zrenjanin“ je bio domaćin Nacionalne konferencije 6. i 7. oktobra u Zrenjaninu. Konferencija je okupila članove lokalnih organizacija iz Srbije, goste iz Rumunije, Makedonije, Italije i Hrvatske, kao i mlade preduzetnike i uspešne lidere iz različitih strukovnih oblasti iz Zrenjanina.  Teme konferencije su bile zaštita životne sredine i energetska efikasnost.

Tada je Upravni odbor JCI Zrenjanin predložio Sašu Ždrnju i Radeta Vasiljevića, koji su i jedni od osnivača te organizacije u Zrenjaninu, za JCI senatora.

2015. godine JCI Zrenjanin je bio domaćin Nacionalne konvencije. Konvencija je okupila članove iz svih tadašnjih aktivnih komora Srbije, kao i goste iz Rumunije i Bugarske. Tema Konvencije je bila debata, koja je prvi put održana po JCI pravilima. Njeni organizatori su bili Danijela Medić i Sebastijan Dorožan, koji je te godine bio i predsednik lokalne komore Zrenjanina. Posebno treba istaći trud i napor koji su prilikom organizacije te Konvencije uložili : Darko Kostovski, Jan Puškar, Ivan Barca i Adem Zelujahi.

Od 2016. godine komora zbog osipanja članstva biva zamrznuta sa tri vršioca dužnosti predsednika: Rade Vasiljević, Ivan Barca i Sebastijan Dorožan. Te godine na inicijativu Darka Kostovskog, Gorana Todića, Sebastijana Dorožana i Luke Brala komora se reorganizuje i menja naziv u JCI Zrenjanin-Banat. Od tog trenutka počinje preporod komore u smislu delovanja, priliva novog članstva i vraćanja stare slave.

Između ostalih, svojim radom tokom višegodišnjeg postojanja komore naročito su se istakli sledeće članice i članovi: Maja Avdić, Tijana Pajić Cvijetićanin, Milijana Nikoli, Dragan Reljin, Saša Ždrnja, Saša Bajić, Rade Vasiljević, Igor Salak, Filip Josifovski, Miloš Pešić, David Gilezan, Luka Bralo, Ivan Barca, Darko Kostovski, Sebastijan Dorožan, Goran Todić, Jan Puškar, Adem Zeljujahi, Vladimir Suvačarev i mnogi drugi.