Za više informacija posetite sajt JCI Beograda

Istorijat

U nedelju, 23. februara 2003. okupila se prva grupa ljudi koja je u Srbiji čula za JCI ideju. Verovali su da kroz razvoj liderskih sposobnosti i preduzetništva, nikad ne gubeći iz vida društvenu odgovornostu, mogu da doprinesu i poboljšaju stanje stvari u svojoj zajednici.

Tako je iste godine, uz svesrdnu pomoć gospođe Danijele Ćesarov, JCI senatora iz Švajcarske, osnovan JCI Beograd kao prva komora JCI-a u našoj zemlji. Vuk Vukićević, jedan od osnivača, postao je i prvi predsednik JCI Beograda.

Jasna ideja, proaktivnost i, pre svega, prijateljski odnos među članovima, doprineli su tome da samo godinu dana kasnije, JCI Beograd uspe da ovi ideju proširi po Srbiji, što je dovelo do otvaranja prvih komora van Beograda. Tako je 2004. postala godina u kojoj je Srbija dobila nacionalnu komoru i dospela na svestsku mapu JCI-a.

Članstvo

JCI Beograd trenutno ima članove od 24 do 38 godine starosti. U JCI krugovima, moglo bi se reći da je naše članstvo mlado, u proseku oko 30 godina. Pored članova koji su zaposleni u preduzećima, veliki broj naših članova su mladi preduzetnici koji se u razvoju sopstvenog posla oslanjaju na iskustva i kontakte koje stiču u JCI-u.

Svake prve nedelje u mesecu imamo zvanične sastanke na kojima se bavimo planovima i aktivnostima komore. Zadržali smo prijateljski duh koji članovi naše komore gaje od nastanka komore. Svi smo prijatelji i družimo se i van JCI-a, izlazimo zajedno posle sastanaka, zajedno idemo u bioskop, pozorište ili pravimo tim-bildinge na kojima obilazimo kulturno-istorijske znamenistosti prestonice, ali i mnoge druge lokacije.

Trudimo se da stalno pratimo aktivne mlade ljude u našoj sredini. Nove ljude primamo dva puta tokom godine. Ako bismo za nekoga mogli da kažemo da je pozitivan i strastven, verovatno bi već to bio dovolja znak da on ili ona dobra za naš JCI.

Projekti

Humanitarni turnir 3 na 3 “Na putu za Petnicu”

Oktobar 2018

World Cleanup Day

Septembar 2018

JCI summIT

Jun 2017