Za više informacija posetite sajt JCI Beograda

Istorijat

U nedelju, 23. februara 2003. okupila se prva grupa ljudi koja je u Srbiji čula za JCI ideju. Verovali su da kroz razvoj liderskih sposobnosti i preduzetništva, nikad ne gubeći iz vida društvenu odgovornostu, mogu da doprinesu i poboljšaju stanje stvari u svojoj zajednici.

Tako je iste godine, uz svesrdnu pomoć gospođe Danijele Ćesarov, JCI senatora iz Švedske, osnovan JCI Beograd kao prva komora JCI-a u našoj zemlji. Vuk Vukićević, jedan od osnivača, postao je i prvi predsednik JCI Beograda.

Jasna ideja, proaktivnost i, pre svega, prijateljski odnos među članovima, doprineli su tome da samo godinu dana kasnije, JCI Beograd uspe da ovi ideju proširi po Srbiji, što je dovelo do otvaranja prvih komora van Beograda. Tako je 2004. postala godina u kojoj je Srbija dobila nacionalnu komoru i dospela na svestsku mapu JCI-a.

Krajem 2014. godine, JCI komora Beograd ima 25 aktivnih članova, više od stotinu prijatelja organizacije i alumni članova.

Članstvo

JCI Beograd trenutno ima članove od 22 do 32 godine starosti. U JCI krugovima, moglo bi se reći da je naše članstvo mlado, u proseku oko 28 godina. Članovi su pretežno svršeni studenti sa iskustvom u nevladinom sektoru ili mladi profesionalci sa tek nekoliko godina radnog iskustva. Pored članova koji su zaposleni u preduzećima, veliki broj naših članova su mladi preduzetnici koji se u razvoju sopstvenog posla oslanjaju na iskustva i kontakte koje stiču u JCI-u.

Svake druge nedelje imamo zvanične sastanke na kojima se bavimo planovima i aktivnostima komore. Zadržali smo prijateljski duh koji članovi naše komore gaje od nastanka komore. Svi smo prijatelji i družimo se i van JCI-a, izlazimo zajedno posle sastanaka, zajedno idemo u bioskop, pozorište ili pravimo tim-bildinge na kojima obilazimo kulturno-istorijske znamenistosti prestonice.

Trudimo se da stalno pratimo aktivne mlade ljude u našoj sredini i tako se relativno spontano formira „lista čekanja“ potencijalnih novih članova. Nove ljude primamo dva-tri puta tokom godine, a najčešće gledamo da im predstavimo JCI ideju kroz JCI Open Day, događaj otvorenog tipa, namenjen najširoj javnosti. Ako bismo za nekoga mogli da kažemo da je pozitivan i strastven, verovatno bi već to bio dovolja znak da on ili ona dobra za naš JCI.

Projekti

„Izjasni se!“ – nacionalna akcija

Ova akcija ima za cilj da ukaže na značaj izjašnjavanja o zaveštanju i doniranju organa. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ponkrenulo je akciju „Produži život“ kako bi doprineli razvoju kulture u ovoj, doskora neuređenoj oblasti. JCI Beograd se uključio i zajedno sa ostalim JCI komorama (Niš, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Leskovac, Paraćin) i svim svojim lokalnim partnerima podržao akciju. Organizovali smo predavanja eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, obeležili dan doniranja organa i informisali javnost direktno i putem medija. Sve ove aktivnosti omogućile su potpisivanje velikog broja donorskih kartica u Srbiji, što je već spasilo mnoge živote naših sugrađana.

FIT 4 MORE – međunarodni projekat

Fit4More (Kadri za više) je projekat bio je sačinjen od niza interaktivnih radionica namenjenim srednjoškolacima. Cilj nam je bio da razgovaramo o interkulturalnosti i da pronalazimo stereotipe u vezi sa našom i drugim zemljama i kulturama.JCI Beograd realizovao u saradnji sa JCI Kopenhagenom iz Danske, JCI Penevezisom iz Litvanije i JCI Minhenom iz Nemačka, a radionice koje smo osmislili održavale su se istovremeno u svim tim gradovima.

Konferencija mladih profesionalaca

Od 2011. godine, svake jeseni organizujemo konferenciju koja za cilj ima da među mladima naglasi značaj ličnog razvoja za uspeh u karijeri. Neke od tema koje su izazvale posebnu pažnju bile su „Emocionalna inteligencija u biznisu“, „Kreativnost u biznisu“, „NLP u biznisu“. Svaku konferenciju prati poseban događaj namenjen netvorkingu, a prisustvo eminentnih predavača uvek čini da ljudi na vreme beleže datum konferencije u svom kalendaru.

BE BETTER – seminar

Ovo je seminar na kome iskusni JCI članovi postaju predavači koji žele da svoja profesionalna iskustva podele u zajednici. JCI Beograd tradicionalno organizuje ovaj seminar još od 2009. Uvek vodimo računa da teme budu aktuelne i vezane za dešavanja u zajednici. Svi seminari „Be Better“ do sada, sem obrazovnog, imali su i humanitarni karakter.

Moja Sremčica – humanitarna akcija

JCI Beograd redovno obilazi štićenike Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“. Naše posete uvek su propraćene zajedničkim aktivnostima: sportskim igrama, sađenjem cveća, izradom nakita i čestitku, učestvovanjem u aktivnostima štićenika doma. Članovi JCI Beograda pre svake posete daju sve od sebe da zajedno sa svojim pratnerima skupe značajnu količinu odeće, igračaka i školskog pribora i na taj način pomognu život i rad „Sremčice“ i njenih štićenika.