No comments yet

IT ravnopravnost

Program ima dva glavna cilja a to su promocija IKT zanimanja među ženama i povećanje broj žena u IKT zanimanjima

Promocija IKT zanimanja će se izvršiti tačno definisanim projektnim aktivnostima kao što su :

  1. predavanja i javne tribine o razvoju IKT-a i mogućnostima zaposlenja u okviru IKT zanimanja
  2. promocija digitalne pismenosti i značaja povećanja digitalnih kompetencija putem elektronski i štampanih medija

Povećanje broja žena u IKT zanimanjima će se postići projektnim aktivnostima kao što su :

  • – odabir najmanje 150 žena za pohađanje testa znanja i sposobnosti na osnovu kog će se izvršiti odabir polaznica za učešća u programu prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti IKT
  • – obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju žena

Da bi cilj bio realno ispunjen u okviru projektnog plana, realizacija obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije će se sprovesti za grupe od najviše 20 polaznica koje su izabrane nakon testiranja u 8 gradova Srbije koji u reginoalnom smislu pokrivaju gotovo celu Srbiju. To su sledeći gradovi: Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Paraćin, Valjevo Niš i Novi Pazar. Program obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju žena će sadržati sledeće programske jezike:

  • – JavaScript,
  • – Python,
  • – HTML,
  • – C#,
  • – PHP

Trajanje će biti 6 meseci
Broj časova – 120 časova u okviru kojih 50 časova spadaju u praktični deo.
Koristiće se onlajn platforma koja omogućava međusobno povezivanje polaznica obuke.

Prijavite se

Post a comment