No comments yet

IT ravnopravnost

Cilj projekta je upoznavanje i obučavanje nezaposlenih žena sa korišćenjem novih tehnologija, podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija žena u oblasti
IKT sa naglaskom na korišćenjem istih u pronalaženju zaposlenja.
Projektom su ravnopravno obuhvaćene sve radno sposobne žene, čime će se povećati broj pripadnica ženskog pola u oblasti informacionih tehnologija (IT), a koje su prema statističkim podacima u neravnopravnijem položaju u odnosu na suprotni pol, što sve zajedno čini pozitivnu i društvenu promenu.
Direktno, samoj ciljnoj grupi, odnosno ženama se otvara još jedan put ka zapošljavanju i ekonomskoj nezavisnosti, što će pozitivno uticati i na društvenu sredinu u kojoj se sprovodi.
Ključne aktivnosti predloženog programa koje su ostvarene su :
– Informisanje šire javnosti i promocija IKT zanimanja sredstvima komunikacije kojima se najbrže i najefikasnije informacije stiglo do ciljne grupe. Dakle nezaposlenim ženama se putem elektronskih medija, štampanih medija i Nacionalne službe za zapošljavanje pružila adekvatne informacija o
mogućnostima prekavalifikacije i nalaženje zaposlenja u okviru IKT zanimanja.
– Izbor najmanje 150 kandidatkinja, ravnomerno raspoređeno u 8 gradova Srbije: Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Paraćin, Valjevo, Niš i Novi Pazar za pohađanje testa znanja i sposobnosti, na osnovu kog će se izvršiti odabir polaznica za učešće u programu prekvalifikacije i dokvalifikacije u oblasti
IKT.
U okviru projektnog plana, realizacija obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije je sproveden za grupe od najviše 20 polaznica koje su izabrane nakon testiranja u 8 gradova Srbije koji u reginoalnom smislu
pokrivaju gotovo celu Srbiju. To su sledeći gradovi: Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Paraćin, Valjevo Niš i Novi Pazar.

Program obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju žena će sadržao je sledeće programske jezike: JavaScript, Python, HTML, C#, PHP. Program je trajao 6 meseci, odnosno 120 časova u okviru kojih 50 časova spadaju u praktični deo. Koristila se onlajn platforma koja omogućava međusobno povezivanje polaznica obuke. Nakon uspešno završenih obuka polaznice su dobile validne sertifikate odnosno
diplome o uspešno završenoj obuci.

facebook_1549196666168facebook_1549196436293facebook_1549197593378facebook_1549197614163

Post a comment