PROMOCIJA IZVOZA U ŠVAJCARSKU, 2010.

U okviru programa švajcarskog ministarstva za privredu SECO za unapređenje izvoza i uz podršku guvernera NBS gosp. Radovana Jelašića, PFDswiss sprovodi anketu među zaintersovanim preduzećima sa ciljem da definiše i locira glavne probleme izvozno orijentisanih preduzeća i na osnovu rezultata predloži paket mera SECO-u. U paketu mera biće i predlozi...

Continue reading

UPOZNAJMO NAŠE PRIVREDNIKE, 2009.

Ovim projektom je predviđeno da se preduzeća i privatni preduzetnici iz najrazličitijih oblasti predstave komori mladih, kao i da se upoznaju sa delovanjem same komore, sa ciljem da se ostvari neki vid međusobne saradnje (saradnja i pomoć u projektima i poslovanju, sponzorstva…)

Continue reading

PRAVI LJUDI NA PRAVOM MESTU, 2009.

Projekat komore „Pravi ljudi na pravom mestu“ pomaže mladim kvalitetnim stručnjacima da dobiju radno mesto koje zaslužuju zbog svojih profesionalnih i ličnih kvaliteta. Prvi korak su predavanja za studente na fakultetima o tome kako se piše biografija i pismo motivacije. Ovaj projekat treba da pomogne studentima da pronađu odgovarajuće stručne...

Continue reading

SEMINAR „KUPI ME“, 2009.

U organizaciji Komore mladih Niš, seminar pod nazivom „Kupi me” se održao na Mašinskom fakultetu 30. januara 2009. godine. Teme su: tehnike prodaje, komunikacija, psihologija kupaca i aktivna prodaja.

Continue reading

PUT KA MLADOM MENADŽERU, 2008.

Iniciran od strane JCI Subotica, davanje mogućnosti prakse studentima završnih godina fakulteta, rezultirao zaposlenjem nekih od studenata, u saradnji sa Službom za zapošljavanje Subotica.

Continue reading