Danijela Medić

Danijela Medić je punopravan član JCI Novi Sad od 2013. godine. Učestvovala je u brojnim projektima i prošla različite funkcije na lokalnom i nacionalnom nivou;

  • – 2014 JCI Novi Sad VP for membership,
  • – 2015 EPM Finance director,
  • – 2015 JCI Serbia VP projects,
  • – 2017 JCI Novi Sad president,
  • – 2018 JCI Serbia president.

Najveći internacionalni događaj na kom je prisustvovala je Evropska konferencija koja se održala 2015. godine u Istanbulu, a koja je ujedno i nagrada za najboljeg člana JCI Srbije koju je dobila iste godine. Pored toga, neki od dragih internacionalnih događaja su: Bal u Beču, Rafting u Banja Luci i TOYP akademija u Istanbulu, čiji je jedan od pokretača u Srbiji i posebno je ponosna na taj projekat. U 2018. je posetila EPM održan u Zagrebu. Smatra da su ljudi najbolja odlika JCI-a, a u JCI-u ih ima preko 200.000 širom sveta.

BE BETTER!